Tarieven

Tarieven 2020

Zitting fysiotherapie

€ 32,50

Intake en onderzoek na screening

€ 32,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 42,50
Screening (DTF) € 10,00

Zitting manueel therapie

€ 45,00

Medical Taping (excl. tape, 1 rol á 10,00)

€ 15,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 60,00

Toeslag voor uitbehandeling

€ 15,00

10 x medische fitness 

€ 60,00

Niet nagekomen afspraak

50% van
volledig tarief

Bent u verzekerd voor fysiotherapie; Fysiotherapie de Straatweg heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Wij declareren rechtstreeks.

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie; u ontvangt van ons een rekening.

Betalingsprocedure
Wanneer u niet verzekerd ben voor fysiotherapie sturen/mailen wij u de rekening rechtstreeks. U heeft 14 dagen om deze rekening te betalen. Als u de rekening na 14 dagen niet betaald heeft sturen wij u een herinnering. U heeft dan nogmaals 14 dagen om te betalen. Hierna ontvangt u een tweede herinnering.
Rekeningen die na de tweede herinnering niet betaald zijn neemt DAS Incasso van ons over. Zij gaan deze rekeningen voor ons incasseren. De kosten die DAS Incasso rekent komen als buitengerechtelijke incassokosten bovenop het te betalen bedrag. Deze incassokosten bedragen 15 % van het te betalen bedrag met een minimum van € 48,40 (inclusief btw). Dit is het maximale bedrag conform de wet maximering incassokosten. Omdat wij geen btw kunnen verrekenen, zijn deze incassokosten verhoogd met het btw-percentage.