Adem- & ontspanningstherapie: Methode van Dixhoorn

In mijn praktijk voor Oefentherapie Cesar kreeg ik steeds meer cliënten met spanningsgerelateerde klachten.  Daarom heb ik de opleiding Adem- & ontspanningstherapie (Methode van Dixhoorn) in Amersfoort gevolgd.

De methode adem- & ontspanningstherapie helpt het herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is.

Adem- & ontspanningstherapie is het bewust worden en het leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Tezamen bieden zij u de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden.

het stuk over vergoeding en lidmaatschap AOS moet vervallen, want ik sta niet meer in dat register.

Neem contact op met Liesbeth Vermeer

info@oefentherapiecesarasw.nl

06 55 80 54 82

ontspanningsoefening