Manuele therapie

Manuele therapie is een specifieke behandelwijze gericht op het bewegingsapparaat. Ik heb mijn opleiding gevolgd in Utrecht, de zogeheten eggshellmethode of methode van der Bijl. Een behandeling manuele therapie duurt ongeveer 45 minuten.

Fysio praktijk_5a

Bij het onderzoek wordt met behulp van een aantal testen het individuele bewegingspatroon bepaald. Tijdens de behandeling worden in het totale bewegingsapparaat de gewrichten bewogen op een zachte en zo mogelijk pijnvrije manier. Er is absoluut geen sprake van het zgn. kraken of rechtzetten. De therapie wordt ondersteund door adviezen, oefentherapie en hulp bij opbouw in (sport)activiteiten.

  • U heeft geen verwijzing nodig voor manueel therapie.
  • Ik ben geregistreerd lid van de NVMT.
  • Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden manuele therapie uit de aanvullende verzekering. Kijk voor details in uw polisvoorwaarden.
  • Websites: www.manueletherapie.nl of www.nvmt.nl 

judit 150 bij 80