Zenuwsysteem manipulaties

De behandeling met zenuwsysteemmanipulaties is gebaseerd op 2 principes:

–  Alle organen, botstructuren, spieren en het zenuwsysteem zijn omgeven en verbonden door 
   bindweefsel.
–  Elk inwendig orgaan beweegt binnen dit bindweefsel om een eigen fysiologische as.

Verstoringen (verklevingen) van dit bindweefsel kunnen leiden tot klachten. Een oorzaak voor zo’n verstoring kan een trauma, een operatie of een ontsteking zijn.

De klachten kunnen heel divers zijn en zijn meestal niet te verklaren vanuit de „klassieke fysiotherapie“.
Onderzoek  is erop gericht deze verklevingen op te sporen. De behandeling bestaat uit een zachte techniek met de hand om de verklevingen van het bindweefsel op te heffen met als doel de disbalans te herstellen. Deze techniek is een aanvulling en uitbreiding op de traditionele manier van onderzoeken en behandelen binnen de fysiotherapie.

Links: www.barral.nl/viscerale-therapie-vm/viscerale-manipulaties.html

 

Anton 150